Publications

Emas Biru, Sukabumi, dan Mereka yang Terpinggirkan


Di Sukabumi, ratusan industri beramai-ramai menghisap sumber daya air. Bagaimana dampaknya pada lingkungan dan masyarakat? Adakah timbal balik yang mereka berikan?